V POLITICE JE BORDEL

A VYTRATIL SE

Z NÍ ROZUM.

 

CHCI TO ZMĚNIT!

Aleš Hemer
nezávislý kandidát do Senátu

8

8

VOLTE č.

CO MĚ VEDE KE KANDIDATUŘE DO SENÁTU?

01 PROFESSIONAL

MY KNOWLEDGE LEVEL IN SOFTWARE
Jako otec čtyř dětí (28,25, 24 a 7 let) a jako aktivní občan, kterému není jedno, kam se ubírá vývoj v naší zemi, už nemohu jen přihlížet tomu, co se u nás děje. Stát má sloužit nám občanům, mně však připadá, že je to naopak. Stát si z občanů udělal dojnou krávu. Platíme zbytečně vysoké daně. Nás občany, ať už zaměstnance či osoby podnikající, stát ždímá, a sám přitom vyhazuje naše společné peníze z oken. Prostřednictvím všelijakých státních regulací se politici snaží řídit a ovlivňovat naše životy. Přitom občané nejsou ovce a sami nejlépe vědí, co je pro ně dobré a co ne. Politici zapomněli, že jsou tady pro nás a že jsou placeni z našich peněz. Měli by jít občanům příkladem, měli by se jim zpovídat ze své práce. A to se neděje. Občana za každou maličkost či pochybení stát trestá všemožnými sankcemi, které jsou navíc nastaveny nesmyslně a mnohdy likvidačně. Když však udělá chybu politik, nic se nestane. Toto je třeba změnit!
O práci senátora mám naprosto jasnou představu. Našeho stávajícího senátora jsme u nás nikdy neviděli. Přitom tady v regionu máme dost problémů, se kterými by mohl senátor pomoci. Být v permanentním kontaktu s občany a starosty ve svém volebním obvodu je totiž jeden z velmi důležitých úkolů každého senátora. V tomto duchu budu já práci senátora vykonávat. Senátor je přímo volen občany. To je pro mne velmi důležité a zavazující. Nejsem členem žádné politické strany, kandiduji jako nezávislý, jehož navrhla Strana soukromníků České republiky. Nejsem něčí figurka či loutka, která skáče, jak jiný píská. Nezodpovídám se žádným stranickým orgánům či stranickým kasičkám. Ani bych to neuměl a nedovolil. Jsem tady se svým vlastním rozumem a jsem připraven pracovat pro spoluobčany a region, ve kterém jsem vyrůstal, který znám a v němž žiji.
Senát je velmi důležitým prvkem a pilířem naší demokracie, netěší se však velké důvěře občanů. Tato nedůvěra je mimo jiné záměrně a účelově podporována mnohými politiky, kterým Senát vadí při prosazování všemožných nesmyslných zákonů, jimiž chtějí ovládnout naši společnost. Tomu se chci rázně jako senátor postavit a chci svojí prací senátora spoluobčanům ukázat, že Senát má velký smysl a že je velmi důležitým ústavním orgánem.
Aleš Hemer
navržený Stranou soukromníků ČR v obvodu 41, Benešov

Stát si z občanů udělal dojnou krávu. Nás ždímá, a sám přitom vyhazuje naše společné peníze z oken. To je třeba zastavit! Budu prosazovat snížení daní a zrušení některých nemravných daní.

 
 

PROGRAMOVÉ

PRIORITY

MOJE PRIORITY, KTERÉ BUDU JAKO SENÁTOR PROSAZOVAT:

Snižme nemravně vysoké daně a zrušme likvidační sankce, které dostávají mnohé občany, ať už zaměstnance či osoby podnikající, do existenčních problémů a neřešitelných situací. Občany stát ždímá, na druhou stranu vyhazuje naše společné peníze z oken. Peníze patří občanům, ne státu. Do daňové problematiky patří např. i to, že je u nás nespravedlivě vybírána daň z nemovitosti, což občané vůbec netuší. O tom se tady záměrně mlčí. I to chci změnit. Mám řešení, které tento stav pomůže narovnat.

Spravedlnost pro všechny. 
Zákony mají platit pro všechny stejně. Privilegovaným nemá být před zákonem nikdo. Politik, úředník, řemeslník, podnikatel atd. – všem má být měřeno stejným metrem. Lidé si mají být před zákonem rovni, a to bez výjimek. Jako ústavní činitel se budu zasazovat o to, aby toto u nás konečně začalo platit. 

Budu prosazovat moderní stát.

Nesmíme se bránit současným trendům, ať už se jedná o sdílenou ekonomiku či digitalizaci státní správy po vzoru Estonska. Proč bychom nemohli přes internet založit firmu, podávat daňová přiznání či dokonce volit?  Chci stát, který bude občanům efektivně sloužit, nebude nás zatěžovat a bude k nám přívětivý.

Úřady mají sloužit, ne šikanovat a trestat. 
Úřady mají být k občanům přívětivé, mají pomáhat, ne trestat či šikanovat. O to se z pozice senátora budu zasazovat. V případě šikany ze strany úřadů budu svým spoluobčanům jako senátor rozhodně nápomocen. 
 
Stát má vyplácet takové penze a mzdy, které zaručují důstojný život našich seniorů a zaměstnanců. 
To se neděje. Za posledních 28 let se na penzisty, ale i na pedagogy, policisty, hasiče a mnohé další, kašlalo. Výsledkem je skandální výše penzí a mezd zmíněných skupin obyvatel. Stávající navyšování penzí a mezd je nutné, avšak nedostatečné. Navíc je to pouhé záplatování současné tristní situace, není to systémové řešení. Jako senátor budu nápomocen při hledání systémových řešení, která zaručí spoluobčanům důstojné mzdy a penze. 
Stát má podporovat aktivity občanů, ne jim házet klacky pod nohy. Podmínky pro podnikání v této zemi mají být jednoduché, srozumitelné a stát nemá klást lidem, kteří vyvíjejí vlastní aktivity, žádné překážky. Stávající stav je opačný. Jako senátor přijdu s mnohými návrhy, které současný tristní stav mohou změnit. 
 
Zastavme nelegální penězovody z naší země. 
To se neděje. Místo toho se v naší společnosti záměrně navozuje domnění, že za největšími daňovými úniky stojí malí obchodníci a živnostníci. Pravda je však jinde. Jako senátor budu apelovat na naše odpovědné instituce, aby konečně pravdivě pojmenovaly aktuální stav a začaly ho adekvátně řešit. 
 
 
Občanům se má říkat pravda a nemá se jim lhát. 
Mnohé informace, které dostáváme, jsou politiky a médii záměrně zkreslené. A týká se to jak tuzemských, tak zahraničních informací. To je třeba změnit a proti tomu budu jako senátor vystupovat. 
 
Do malých obcí vraťme služby a důstojný život. 
Z některých obcí mizí služby, lidé se nemají kde scházet, nemají si kde nakoupit apod. Děje se to mimo jiné kvůli špatně nastavené politice státu. To je nepřijatelné. Budu hledat řešení, aby se to změnilo. 
 
Podporujme více sport a spolkové činnosti v našem regionu. 
Sport a spolkovou činnost obecně je třeba podporovat a rozvíjet. Tyto činnosti jsou nejen prospěšné, ale také spojují lidi. Udělám vše pro jejich rozvoj a větší podporu. 
 
 
Společnost se má spojovat, a ne záměrně rozdělovat. Společnost je rozdělena a z velké části je to výsledek „práce“ našich politiků. Je to jejich záměr. Lépe se jim pak vládne, když občané netáhnou za jeden provaz. 
Já chci naopak lidi spojovat. Lidé mohou mít různé názory, ale ty by je neměly stavět do nenávistných a nesmiřitelných postojů. Jako senátor chci jít příkladem a lidi naučit, že diskutovat a mít odlišné názory je možné i bez toho, abychom se navzájem nenáviděli. 
 
 
Senátor jako hlídač demokracie a ústavnosti v naší zemi. 
V poslední době se objevují snahy některých politiků zásadně změnit Ústavu. To bez Senátu není možné. Jako senátor udělám vše pro to, aby k tomu nedošlo. Naše demokratické hodnoty začínají mizet. I tomu se rázně postavím. Tato země patří nám, občanům. Kdyby si ji chtěl však někdo přivlastnit, ať už by to byl kdokoliv zevnitř či ze zahraničí, u mě jako senátora a občana tvrdě narazí.
 

MŮJ PŘÍBĚH

Narodil jsem se 30. 12. 1966. Jako typický Kozoroh prý zaujmu svou cílevědomostí, ambicemi i silou k jejich naplnění, odpovědností a spolehlivostí. Rodiče mi tedy dali do vínku řadu vlastností, které do politiky jistě patří. Nejen za to jim patří můj dík. 

 

Své dětství a dospívání jsem prožil ve Žďáru nad Sázavou, v Nových Jirnech a v Praze. Studia španělštiny a ruštiny (obor tlumočnictví a překladatelství, mezinárodní vztahy) mne zavedla i do zahraničí, což byla velmi cenná osobní zkušenost. 

 

Krátce po úspěšném zakončení vysokoškolského studia v roce 1990 jsem začal podnikat. Kromě toho jsem stál u počátků Sdružení podnikatelů a živnostníků v naší republice. To ve své době sdružovalo téměř 200 000 podnikajících osob. V roce 2004 jsem začal podnikat ve finanční sféře a této oblasti se věnuji dodnes. Hraji na kytaru, housle a můžete mě potkat na některých kulturních akcích v našem regionu. Kromě toho celý život sportuji, sice na amatérské úrovni, ale s o to větší chutí a vervou. Jen toho času na sport je v poslední době málo. 

 

Jako člověk podnikající a aktivně se zajímající o politické dění mi byla názorově blízká Strana soukromníků ČR, a proto jsem do ní v roce 2010 vstoupil. Hned v témže roce jsem se stal jejím místopředsedou. Tím jsem byl do prosince 2013, kdy jsem z osobních důvodů ze strany odešel. To však pro mne neznamenalo, že bych rezignoval na zájem o politické dění. Jako občan se dlouhou dobu snažím upozorňovat na mnohé nešvary a problémy, které trápí např. náš region. Oslovuji úřady a státní instituce, ale tento můj „občanský boj“ je bohužel bez jakéhokoliv výsledku. Někteří úředníci vám ve své aroganci ani neodpoví, na nás občany totiž kašlou. A to je pro mne nepřijatelné, s tím se smířit nemohu! I proto kandiduji do Senátu. Co si některé úřady dovolí k občanovi, k senátorovi si už dovolit nemohou. Je to smutné, ale taková je bohužel realita. 

 

 

 

Co vnímám jako důležitý předpoklad

k tomu, abych byl dobrým senátorem?

 

Na rozdíl od mnohých nevnímám politiku jako byznys, nejdu do ní kvůli penězům. Uživím se totiž jinak. Problémy umím nazývat pravými jmény, tato zdánlivě banální věc se v české politice příliš nenosí. A hlavně, snažím se problém nejen pojmenovat, ale také přijít s jeho řešením. To, co říkám, není populismus a vábení voličů na krásné nerealistické sliby. Vše budu vždy předem velmi dobře připravovat a diskutovat o tom s odborníky v daných oblastech. Mnohdy jdu ve svých návrzích tzv. proti větru a pro mnohé politické konkurenty tak budu nepříjemným protihráčem. Nejsem ničí loutka, nikdo mě neřídí, nepodléhám žádným stranickým aparátům. Do Senátu jdu pracovat, a ne politikařit. O rozumných návrzích jsem připraven diskutovat s kýmkoliv. Když však vycítím, že do pracovních záležitostí někdo tahá své osobní či stranické zájmy, bude mít se mnou problém. Senátor má pracovat pro občany a svůj region, ne pro své privátní či stranické výhody.

KONTAKT

ALEŠ HEMER

nezávislý kandidát do Senátu

ales.hemer@seznam.cz

  • Aleš Hemer facebook
Napište mi zprávu
 

(c) Aleš Hemer 2018