Více kontrolovaný a regulacemi sešněrovaný občan méně zlobí....


Co nás čeká v naší blízké budoucnosti? Více regulací, či naopak více svobod? Co naše vládní koalice? Vydrží, či se rozpadne? A co občan? Vypadá to, že stále zůstává až na posledním místě.


Někteří se mě ptáte na můj názor, co nás čeká v blízké budoucnosti. Krátká otázka, odpověď však rozhodně není jednoduchá a krátká.

Takže se pokusím krátce napsat několik mých postřehů či prognóz :

1) Naše politické "elity" se nás budou snažit čím dál tím více sešněrovat různými regulacemi, předpisy atd. Již dnes vidíme, co se děje. Důvod? Mít občana čím dál tím více pod kontrolou. Více kontrolovaný a "sešněrovaný" občan potenciálně méně zlobí.


2) Růst české ekonomiky oproti minulému roku zpomalí. Loňský růst lze připsat mimo jiné dočerpání evropských dotací, byť nám to někteří naši politici nechtějí přiznat či tento fakt zlehčují.


3) Naše vládní koalice se nerozpadne a vydrží do řádného termínu voleb v roce 2017. Koaliční partneři se před krajskými a senátními volbami začnou více mediálně napadat, začnou občanovi slibovat "hory doly" (populismu před volbami není nikdy dost a vždy to přece fungovalo) a budou se řídit heslem: Slibem nezarmoutíš. Nicméně tento jejich mediální boj o přízeň voliče nepovede k pádu vládní koalice. Po krajských volbách se opět vládní strany umírní a nebudou se tolik napadat.


4) Od vlády vedené stávajícím premiérem nemůžeme v evropské politice čekat nic jiného, než to, co činí doposud. Tj. bude se i nadále snažit manévrovat mezi všemi, s nikým si to v Evropě zásadně nerozházet a mínění občanů na stávající dění v Evropě nebude brát až tak v potaz.


5) Evropa bude čelit další vlně migrace. Stávající snahy o komplexní evropské řešení tohoto problému jsou dle mého nerealizovatelné, a to z několika důvodů. Jednotlivé státy začnou následně vymýšlet různá náhradní řešení na úrovni národní. Tyto tendence vidíme již dnes ( Rakousko atd.).


6) Na domácí politické scéně se nic zásadního nestane. Stávající opozice (ať už zastoupená v parlamentu či ta neparlamentní) se opět nedohodne na společném postupu, každý si bude hrát na vlastním písečku. To bude znamenat roztříštěnost a nejednotnost. V konečném důsledku to bude znamenat volební úspěch stávajících politických elit.


7) Společnost se bude dále radikalizovat, což bude paradoxně voda na mlýn našich politiků, kteří na základě toho budou činit kroky k větší kontrole občana a omezování jeho svobod. A to už jsme se dostali zpět do bodu 1. tohoto mého krátkého zamyšlení.


Takže toto je mé krátké zamyšlení a krátká prognóza. A teď se vás ptám já:

Přátelé, chceme to opravdu takto?


Aleš Hemer


Publikováno: 18. 02. 2016 12:01:27, blog.idnes.cz

(c) Aleš Hemer 2018